pakka

ଆଲୁ ଚାଲିଶ୍‌ କେ ଉଇଲ୍‌ ଅଶୀ, ଗରିବ୍‌ କାନ୍ଦୁଛେ ସୁସ୍‌କି ସୁସ୍‌କି

dayanand

ବଲାଙ୍ଗିର, (କେପିଏନ୍‌ଏସ୍‌) : ଗରିବ୍‌ ଦୁଖୀର୍‌ ଲାଗି ବଡ଼ା ଦୁଖର୍‌ କଥା । ଇଘଡ଼ି ଆଲୁ କେଜି ଚାଲିଶ୍‌ ଟଙ୍କା ଆର୍‌ ଉଇଲ୍‌ କେଜି ଅଶୀ ଟଙ୍କା ମାର୍କେଟ୍‌ ଥି ଚାଲିଛେ । ଘରେ କିଛି ତୁନ୍‌ଶାଗ୍‌ ନେଇଁଥିଲେ ବି ଯଦି ଆଲୁ ଉଇଲ୍‌ ଦୁଇ ଚାଏର୍‌ଟା ବାଗିର୍‌ ପଡ଼ିଛେ ବଏଲେ ଗରିବ୍‌ ଦୁଖୀ ଲୋକ ବେଲେ ଚଲିଯିବା ବଲି ଭାବ୍‌ସନ୍‌ । ମାତର୍‌କ’ ସେଟା ବି ଏଭେ ବଡ଼ା ମହଙ୍ଗା । ଦିନୁ ଦିନ୍‌କେ ଆର୍‌ ଆର୍‌ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛେ ଆଲୁ ଉଇଲ୍‌ର ଦାମ୍‌ । ଉଇଲ୍‌ ଦାମ୍‌ ପଚ୍‌ରାବାର୍‌ କେ ବି ଡର୍‌ ଲାଗୁଛେ ବଲି କହୁଛନ୍‌ ଗରିବ୍‌ ଲୋକ୍‌ । କରୋନା ମାଡ଼୍‌ ଥି ଜୀବନ୍‌ ଜୀବ୍‌କା ଲିହିବିହି ହେଇ ଯାଇଥିଲା ବେଲ୍‌କେ ଆଲୁ ଉଇଲ୍‌ର ମହଙ୍ଗା ଗରିବ୍‌ ଲୋକର୍‌ ମେରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲାନ’ । ସରକାର ଇଥିର୍‌ ଉପ୍‌ରେ ଜଲ୍‌ଦି ପଦକ୍ଷେପ୍‌ ନଉନ୍‌ ବଲି କୁହାଯାଉଛେ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + 17 =