ନାନି ବୁହେନ୍‌ ମାନ୍‌କର୍‌ ଆଏଜ୍‌ ଭାଏ ଜିଇଁତିଆ ଉପାସ୍‌

ବଲାଙ୍ଗିର, (କେପିଏନ୍‌ଏସ୍‌) : ପଶ୍ଚିମ୍‌ ଓଡ଼ିଶା ଥି ଭାଏ ଜିଇଁତିଆ ଉପାସ୍‌ ଗୁଟେ ବଡ୍‌ ଭାବ୍‌ଧାରାର୍‌ ବାହକ୍‌ । ନାନି ବୁହେନ୍‌ ମାନେ ଭାଏ ଦଦା ମାନ୍‌କର୍‌ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ୍‌ ଆର୍‌ ମଙ୍ଗଲ୍‌ କାମନା କରି ଖାଡ଼ା ଉପାସ୍‌ କରସନ୍‌ । ଖାଡ଼ା ଉପାସ୍‌ ବଏଲେ ପୁରାପୁରି ଖାଡ଼ା । ପାଏନ୍‌ ଟିକେ ବି ନେଇଁ ପିଅନ୍‌ । ରାତି କୁଠି ନୁଁ ଆଏଲା ଉତ୍‌ରୁ ପାଦୁକା ପାଏସନ୍‌ ଆର୍‌ ସକାଲୁ ଭାଏ ଦଦା ମାନ୍‌କୁ ଜିଇଁତିଆ ଉତ୍‌ରାଲା ଉତ୍‌ରୁ ଯାଏ ଖାଏଦ୍‌ ପାଏନ୍‌ ଗ୍ରହଣ୍‌ କର୍‌ସନ୍‌ । ଇ ଉପାସ୍‌ କେ ବହୁତ୍‌ ନିଷ୍‌ଠା ଆର୍‌ ଭକ୍‌ତିର ଉପାସ୍‌ ବଲି ଆମର୍‌ ବାହି ଥି ସଭେ ଜାନିଛନ୍‌ ।


ଇ ଖେପି କରୋନାର୍‌ ମାଡ୍‌ ଥି ବି ଇ’ ଉପାସ୍‌ ଥେବି ନେଇଁ ଯାଇ । ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ୍‌ କି କୁଠି କେ ଯିବାର୍‌କେ ସିନା ସର୍‌କାର୍‌ ମନା କରିଛନ୍‌, ହେଲେ ଘରେ ଘରେ ନାନି ବୁହେନ୍‌ ମାନେ ଉପାସ୍‌ କରିଛନ୍‌ । ନିଜର୍‌ ନିଜର୍‌ ଘରେ ମା’ ଦୁର୍ଗା କେ ପୂଜା କର୍‌ବେ ଆର୍‌ କାଲ୍‌କେ ସକାଲୁ ଭାଏ ଦଦା ମାନ୍‌କେ ଜିଇଁତିଆ ଚଢ଼ାଲା ଉତ୍‌ରୁ ଅରନ୍‌ ପାଏନ୍‌ ପାଏବେ । କରୋନାର କଟ୍‌କନା ଥି ସବୁ ପୂଜାପାଠ୍‌, ତିହାର୍‌ ବାହାର୍‌ ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବି ଭାଏ ଜିଇଁତିଆ ଯାହିଁର୍‌ଟା ତାହିଁ ଅଛେ, ଇ’ଟା ତ’ ଇ ମାଟିର୍‌ ମହାନ୍‌ ପନ୍‌ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − two =